Faaliyet Alanlarımız

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

Yabancılar hukuku, bir devletin veya ülkenin bir ülkeye gelen yabancılar için uyguladığı kanunların oluşturduğu hukuk dalıdır. Yabancılar hukuku genel anlamda mütekabiliyet ilkesine dayanmakta olup, yabancılara Türkiye'de uygulanacak olan hukuk kuralları yabancının vatandaşı olduğu ülkeye göre farklılık göstermektedir.

Yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" 2013 yılında yürürlüğe girmiş olup, yabancıların Türkiye'ye giriş ve her türlü işlemleri İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından koordine edilmektedir. Yabancıların Türkiye'ye girişleri anılan kanunda sayılan gerekçelerle yasaklanabileceği gibi Türkiye'ye girişlerine izin de verilmeyebilir. Her iki karara ilişkin olarak da itiraz yolu bulunmakta olup, red ya da yasak sebebine göre itiraz şekli değişmektedir.

Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, Türk vatandaşlığı olmayan müvekkillerinin Türkiye’ye giriş-çıkışlarında yaşayabilecekleri hukuki problemlerde, müvekkillerinin talep etmesi durumunda Vatandaşlık başvurusunda, müvekkillerinin yabancı statüsü ile Türkiye’de edindikleri mal varlıklarından kaynaklı hukuki ihtilaflarda ve yabancı müvekkillerin Türkiye’de bulundukları sürede Türk Ceza Kanunu’na aykırı fiillerinden veya mağduriyetlerinden kaynaklı ihtilaflarda hizmet sağlamaktadır.