Faaliyet Alanlarımız

Rekabet Hukuku

Rekabet hukuku, serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelerden oluşur. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, serbest piyasada mücadele eden ve diğer müvekkillerine; ortak çalıştıkları firmalara, kendi bünyesinde çalıştırdıkları çalışanlarına karşı ticari sırlarını saklama ve çalışma tekniklerini saklama politikaları içerisinde hukuki hizmet sağlayarak sözleşmeler tasarlamakta ve bu hakları ihlal edilen müvekkillerinin haklarını yargı yolu ile aramaktadır.