Faaliyet Alanlarımız

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku

Bu hukuki alan ile kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek olmuştur. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, uzman çalışma ekibi ve çözüm ortakları ile müvekkillerinin VERBİS’e kayıt sürecindeki eksikliklerini tamamlamakta ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından cezai yaptırıma tabii tutulmasını engellemek adına önleyici hukuki hizmetler sağlamaktadır.