Faaliyet Alanlarımız

İcra ve İflas Hukuku

Borçlu ve alacaklı arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara döken hukuk dalıdır. Borçlu kişinin, ödemesi gereken borcu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağı ya da ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanı sıra alacaklı kişinin sahip olduğu hakları da kapsamakta ve ifade etmektedir. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, müvekkillerinin alacaklı veya borçlu olduğu icra dosyalarında, müvekkillerinin tüm yasal haklarını kullanarak müvekkillerinin mağduriyetini engellemek adına, İcra ve İflas Hukuku’ndaki uzman çalışma ekibi ile hukuki hizmet sağlamaktadır.