Faaliyet Alanlarımız

İdare ve Vergi Hukuku

İdare Hukuku : Kamuya tanınmış olan üstünlüğün, ülkede yaşayan bireylerin hak ve hürriyetleri ile dengelenmesini ele alan hukuk dalıdır. 

Vergi Hukuku : Devlet ve o devletin vatandaşı arasındaki vergi ilişkisini, bireylerin sahip oldukları vergi yükümlülüklerini inceleyen hukuk birimine vergi hukuku adı veriliyor. 

İki hukuk dalı da kamu hukuku alanına girmekle beraber, Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, müvekkillerinin vergi borcundan kaynaklanan mükellefiyetlerinden kaynaklı ve idare ile yaşadıkları hukuki ihtilaflarda hukuki hizmet tesis etmektedir.