Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku

İki taraf arasındaki hukuku işlemleri ele alan hukuk birimidir. Tacirlerin sahip olduğu hakları yasalar dahilinde koruma altına alan ticaret hukuku, işletme sahipleri ve alıcılar için büyük önem taşıyor ve kişilerin kanun karşısında ne gibi haklara sahip olduğunu da daha detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. İnsan ilişkilerindeki ekonomik faaliyetleri ele alan ve bu şekilde de tanımı yapılabilecek olan ticari hukuk, geniş kapsamlı hukuk birimlerinden bir tanesidir. Torun & Çiğil Hukuk Bürosu, gerek yurt içindeki ve gerek yurt dışındaki tacir sıfatına haiz müvekkillerine Ticaret Hukuku’ndan kaynaklı ihtilaflarından ötürü hukuki hizmet sağlamaktadır.